โปรโมชั่น

 • ปากบาง 7,000.-

  • 12 Dec 17
  ปากบาง 7,000.-
 • เสริมจมูก Premium 15,000.-

  • 12 Dec 17
  เสริมจมูก Premium 15,000.-
 • เสริมคาง 14,000.-

  • 12 Dec 17
  เสริมคาง 14,000.-
 • Botox 100ยู 7,000.-

  • 12 Dec 17
  Botox 100ยู 7,000.-
 • เสริมจมูก open 25,000.-

  • 12 Dec 17
  เสริมจมูก open 25,000.-