ผลงาน > ศัลยกรรมตา


patty ทำตาแผลมินิ

ตาชั้นเดียว เป็น ทำตา 2 ชั้น

patty ทำตาแผลมินิ

patty ทำตาแผลมินิ

ทำตา 2 ชั้น

ทำตา 2 ชั้น

ทำตา 2 ชั้น

ทำตา 2 ชั้น