ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

        ปากกระจับ ปากบาง งานเด่น โรสคลินิก ใครๆๆพูดถึง workmar2mount-3