ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

ผลแทรกซ้อนของการเสริมจมูก

ก่อนจะเสริมจมูก หลายๆคนได้อ่านรีวิวในเวป ซึ่งเน้นแต่เรื่องดีๆ ทําแล้วสวย ข้อเสีย(ผลข้างเคียง)จาก การเสริมจมูกด้วยซิลิโคลนมีอะไรบ้าง??       หาอ่านได้ยากมาก เหรียญมีสองด้าน การเสริมจมูกด้วย ซิลิโคลนก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อย   แม้จะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเช่นกัน ผล ข้างเคียงจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคลนพบได้ประมาณ 5 % ก่อนเสริมจมูกควรทําความเข้าใจทั้งข้อดี และข้อด้อยของการเสริมจมูกด้วยซิลิโคลนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจทําจมูกนะคะ

ซิลิโคลนทะลุ (silicone extrusion)

                      ในช่วงแรกอาการบวมแดง อาจเป็นๆหายๆ ต่อมาอาการบวมแดงจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและซิลิโคลนจะ ทะลุออกมาในที่สุด การแก้ไขนั้นควรทําในช่วงที่เกิดอาการบวมแดง หากปล่อยให้ซิลิโคลนทะลุออก มาแล้ว ค่อยมาแก้ไขจะทําๆได้ลําบาก        

ซิลิโคลนเอียง (Silicone implant malposition)

การเสริมจมูกด้วยซิลิโคลนนั้นมีโอกาสเกิดการ เคลื่อนตัวของซิลิโคลนได้   โดยเฉพาะช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังเสริมจมูก ในระยะยาวแม้ซิลิโคลน จะเข้าที่เข้าทางแล้ว หากเกิดการกระทบกระแทก แรงๆ ก็ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวผิดตําแหน่งได้ เช่นกัน เพราะซิลิโคลนไม่ได้ผสานตัวกับเนื้อเยื่อ ร่างกาย ปลายจมูกรั้นเชิด (Contracture formation and migration of silicone implant) หลายๆครั้งเมื่อมีเคสมาปรึกษา จะบอกหมอว่า ขอแบบไม่รั้น ไม่เชิดนะคะ จริงๆแล้วการเชิดรั้นของซิลิโคลนเกิดขึ้นจากอะไร?? เกิดจากการดึงรั้งของซิลิโคลนบริเวณปลายจมูก ซิลิ โคลนที่มีความยืดหยุ่นน้อย(hard silicone)จะมีโอกาสเกิดการดึงรั้งได้มากกว่าซิลิโคลนที่มีความ ยืดหยุ่นมาก ในรายที่มีปัญหาปลายจมูกรั้นเชิดหลังการเสริมซิลิโคลนสามารถทําการแก้ไขได้โดยปรับ แต่งปลายจมูกใหม่โดยใช้กระดูกอ่อนจากใบหู หากมีการรั้นเชิดมากๆควรนําซิลิโคลนออกแล้วเสริม gore-tex แทน   nose3-01