ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู / Nose Tip Augmentation

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู  เป็นเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกแบบใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูมาใช้เสริมจมูกซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแบบธรรมดา โดยจะลดความเสี่ยงของปัญหาจมูกเบี้ยวและซิลิโคนทะลุออกมานอกจมูกได้ ปลายจมูกเป็นส่วนที่ต้องระวังมากที่สุดในการเสริมจมูก เพราะความงามของจมูกขึ้นอยู่กับปลายจมูกมาก แต่ในคนเอเชียหลายคนมีปัญหามีโครงสร้างจมูกเล็ก หรือมีปัญหาจมูกสั้นซึ่งการเสริมซิลิโคนเพียงอย่างเดียวในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาจมูกผิดรูปหรือซิลิโคนทะลุได้ จึงต้องอาศัยเทคนิคการใช้เนื้อเยื่อตัวเองมาเสริมที่ปลายจมูกช่วยให้ปลายจมูกสวยได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นปลายจมูกหนากลมใหญ่ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ของคนเอเชียซึ่งแพทย์ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นการหนาจากชั้นผิวหนังหรือ หนาเพราะกระดูกอ่อนใหญ่หรือกางออก จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด เพราะการเสริมซิลิโคนธรรมดาเพียงอย่างเดียวมักจะไม่สามารถแก้ปัญหาปลายจมูกได้มากนัก note-1-01   note-2-01  

แผลจากการผ่าตัดปลายจมูก (Incision)  มี 2 แบบ

1.     แผลจากการผ่าตัดจมูกแบบปิด (Closed nose surgery)

โดยทั่วไปการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนจะเป็นการผ่าตัดแบบปิดคือแผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ในรูจมูกด้านใน จะมองไม่เห็นจากด้านนอก note-3-01

2.   แผลจากการผ่าตัดจมูกแบบเปิด (Opennose surgery)

เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ และ ยากกว่าแบบแรก  ใช้กับการผ่าตัดกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการลดขนาดจมูก หรือปรับรูปทรงของจมูกด้วยการต่อแกนจมูก โดยแผลจะมีเพิ่มขึ้นจากการผ่าตัดแบบปิด คือมีแผลขวางตรงกลางระหว่างรูจมูกทั้งสองข้าง ซึ่งแผลที่เกิดขึ้นจะค่อยๆจางหายไปได้ในอนาคตและไม่เกิดการผิดรูปถ้าได้รับการเย็บปิดแผลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม

จมูกสั้น /จมูกเชิด (Short nose / Upturned nose )

ปกติความยาวจมูกควรเป็น 1/3 ของความยาวใบหน้านับตั้งแต่ไรผมถึงปลายคาง หากสั้นกว่านี้ถือว่า จมูกสั้น (Short nose) ,    ส่วนจมูกเชิด(Upturned nose) คือมุมที่ปลายจมูกยกขึ้นจากฐานจมูกด้านล่างมากเกินไป ซึ่งปกติมุมนี้มีค่าประมาณ 30-45 องศา ถ้ามากกว่านี้คือมีภาวะจมูกเชิด     การแก้ไขภาวะจมูกสั้นหรือจมูกเชิดอาจแก้ด้วยการปรับความยาวซิลิโคนร่วมกับการใช้กระดูกอ่อนจากหลังหูหรือแกนจมูกมาเสริมที่ปลาย การเลือกวิธีการรักษาใดขึ้นอยู่กับความมากน้อยของปัญหาแต่ละบุคคล note-5-01