ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

โรส คลินิก ศัลยกรรม

Nose Augmentation / ศัลยกรรมจมูก เชียงใหม่

เสริมจมูก กับโรส คลินิก เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยเทคนิคที่ไม่ทำให้เจ็บระหว่างผ่าตัดด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและปลอดเชื้อ การผ่าตัดเสริมจมูกจะใช้เวลา 1-1.30 ชั่วโมง อาการบวมจะบรรเทาลงใน 3-5 วัน ตัดไหมออกหลังจากศัลยกรรม 7 วันหลังจากศัลยกรรม และมีการเสริมจมูกโดยใช้เทคนิคในการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู ซึ่งจะมีความปลอดภัยจากปัญหาจมูกผิดรูปหรือซิลิโคนทะลุได้
  1. สันจมูกมีโครงสร้างหลักคือกระดูกจมูกที่ต่อลงมาจากกลางหน้าผาก(Nasal Bone)   ซึ่งแต่ละคน ก็มีความสูงของกระดูกจมูกต่างกันไปใน คนที่กระดูกสันจมูกมีน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนเอเชียสามารถเสริมความหนาได้โดยแท่งซิลิโคนซึ่งการเหลาซิลิโคนจำเป็นต้องพอดีกับกระดูกด้านล่าง และต้องไม่สามารถขยับได้  ต้องวางอยู่ในแนวสันจมูกเดิม มีความหนาพอเหมาะไม่สูงหรือต่ำเกินไป คือจากหน้าผากลงมาในระดับของหนังตาบน ซิลิโคนที่เหลาเป็นธรรมชาติจะต้องพุ่งออกจากฐานกระดูกในระดับต่ำกว่าชั้นตาบน โดยต้องเหลือร่องส่วนเว้าให้แยกกันได้ระหว่างด้านบนจมูก(Radix) และ กระดูกหน้าผาก(Grabella) นอกจากนี้ซิลิโคนยังต้องเหลาให้มีความกว้างอย่างพอเหมาะกับความหนาของผิวหนังที่สันจมูกและเหมาะสมกับความกว้างของใบหน้า

02_nose-01  จมูกที่เหมาะสมสวยงาม 03_nose-01

  ระดับสันจมูกต่ำเกินไป 03_nose-01

ระดับสันจมูกสูงเกินไป

 
  1. สันจมูกส่วนกลาง เป็นรอยต่อของกระดูกจมูกด้านบน และกระดูกอ่อนจมูก ( Upper Lateral cartilage) ด้านล่างในบางคนมีปัญหาจมูกส่วนกลางมีปุ่มกระดูกแข็งนูนด้านหน้า ที่คลำได้ชัดเจน หรือที่เรียกว่าHump สามารถแก้ไขโดยการตะไบหรือตัด Hump ออกไปให้กระดูกเรียบก่อนการเสริมซิลิโคน ซึ่งช่วยให้สันจมูกโค้งเว้าได้รูปและลดปัญหาซิลิโคนขยับได้หรือไม่ติดกับฐานกระดูกด้านล่าง
04_nose-01    

Wide nose

กรณีจมูกกว้างและสูง เหมือนจมูกคนตะวันตก การตัดกระดูกเพื่อลดขนาดจมูกจะช่วยทำให้จมูกดูเรียวเล็กมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคน 05_nose-01

Male nose

สันจมูกผู้ชายแตกต่างกับผู้หญิง คือ ระดับของสันจมูกที่ออกจากหน้าผาก (Nasion) จะสูงกว่าผู้หญิง  และสันจมูกจะตรงออกมามากกว่าผู้หญิงซึ่งสันควรจะโค้งเว้าลงไปเล็กน้อยประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 06_nose-01