ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

  ทำตา สองชั้น  ถือเป็นงานเด่นของโรสคลินิกว่าได้ เทคนิกการทำตาที่โรส กรีดแบบยาว เปิดหัวตา ผลที่ออกมา ตากลมโตสวย ถึงไม่แต่งตา หน้าสด ชั้นตา สวย